Sanjaj noćas

Sanjaj noćas ako sklopiš oči, moje su budne i ove noći.

Moja je noć bez tebe čudna, uvijek tužna, bez tebe budna.

Ove ti riječi srcem pišem, za tebe srećo i noćas dišem.