Sakrament krštenja

Milost Božja koju je ovaj mali anđeo primio sakramentom krštenja, neka ga prati cijelog života u svim sakramentima.