Nakon sakramenta krštenja

Kroz prostranstva života sada mirnim putem hodaj, jer nakon sakramenta krštenja Bog je sada svijetlo na tvom putu.