Poljubac za dobro jutro

Jedan poljubac za dobro jutro ja ti sada šaljem, ti ga na usne stavi jer od srca ga dajem, toplinu njegovu osjeti, jer ima zadatak da te na mene podsjeti.