Praznik žena

Na ovaj praznik uživaj u sreći,

nek ti ljubav bude suputnik najveći,

neka te moja ljubav prati svaki dan,a ne samo ovog,

već svakog 8. marta.