Čestitamo ti Svetu pričest

Duh Sveti se danas prenio na tebe svojim darom mudrosti, a ti ga prihvati i živi u njemu. Čestitamo ti Svetu pričest .