Do oltara za 1. pričest

U svitanje novog dana
Došao si do Njegovogvog oltara.
Donio si čistu dušu
Dječje srce puna žara.