Budući život

Želim da vam budući život bude savršen kao današnji dan.

Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim

vašim zajedničkim putem. Sretno!