Volite se cijelog života

Što reći a da nije već rečeno, što zaželjeti a da to ne budu samo slova na papiru,

a i nisam čovjek od velikih riječi, zato, dragi moji mladenci, želim biti kratak ali iskren

– Volite se cijelog života kao što se volite danas.