Slatki snovi

Spavaj kao da ne postoji sutra, kao da nema jutra,

spavaj i snivaj slatke snove i snivaj mene noći ove. Sretno Valentinovo!