Moja mama

Kada sam tužna kada sam sama, uvijek je kraj mene moja mama.Ona mi ljubav svoju pruža,lijepa je kao mirisna ruza.Volim je i želim da je uvijek
kraj mene.