Dragi moj Krizmaniče

Tako i Ti, dragi moj Krizmaniče! Sretno koračaj svojim zivotom. Na toj stazi pratit će Te dragi Bog, čak i onda kada ga ne budeš vidio.