Moje želje za dan žena

Moje su želje danas okrenute ka tebi, u mome srcu tvoje je mesto. Znaj da te volim od samog starta, ali najviše na dan 8. Marta.