Kad se rađamo, naše duše se polažu u grob našeg tijela. Grob taj postupno se ruši i naša duša se sve više oslobađa. Kad tijelo umre, duša se sasvim oslobađa. - Lav N. Tolstoj